Viernes, 29 Julio 2011 09:43

Legal Warning (Català)

Written by

POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)

Domicili Social: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

Nº d’Id: Q-5856257-J

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Nombre del domini: www.ifae.es

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  amb les següents finalitats:

 1. 1.Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIESi seran de productes i serveis relacionats amb el sector de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)
 2. 2.Realitzar estudis estadístics.
 3. 3.Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) . En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en  el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a intranet l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi                d’usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir al Web.

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

 1. 1.E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 2. 2.Correu Postal: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA).
 3. 3.De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

D’igual forma, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

CURRÍCULUMS

 

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  procedirà a la seva total destrucció.

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a  INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

 

 

SEGURETAT

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) . Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE).

 

Els continguts proporcionats per INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

 

En cap cas INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Viernes, 29 Julio 2011 09:31

Legal Warning (English)

Written by

DATA PRIVACY POLICY

Company name: INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)

Registered Office: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

Tax Identification Code: Q-5856257-J

E-mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

Website: www.ifae.es

 

According to the established in the Organic Law 15/1999, of Personal Data Protection (LOPD for its Spanish acronym), its development regulation, and the LSSICE 34/2002, of 11th july, on the Society of Information and Electronic Commerce, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  in obedience to what the LOPD articles 5 and 6 dispose, informs all users which may provide their personal data, that they will be added to an automatic file which is found duly registered at the Data Protection Spanish Agency.  

The users expressly accept, willingly and unequivocal, that their personal data will be treated by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) to perform the next purposes:

 1. Delivery of advertising commercial communications via e-mail, fax, SMS, MMS, social communities or any other electronic or physical means, present or future, which make possible the commercial communications. Said commercial communications will be about products or services offered by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , as well as by the collaborators or partners with whom a commercial promotion agreement for their clients has been established. In this case, the third parties will never have access to the personal data. In any case, the commercial communications will be made by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) and will be about its products and services, related to INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ’s business sector.
 2. Make statistical studies.
 3. Process orders, requests or any other kind of petitions, which may be made by the user via any contact form put at the user’s disposition by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) .

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  informs and expressly guarantees the users that their personal data will not be transferred in any case to third companies, and that in case a data transfer were to be made, the express, informed and unequivocal consent from the title holders would be previously requested.

Through the fulfilling and sending of the pertinent forms in this website, the User accepts and authorizes their personal data to be object of automatic treatment by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE). In case you add third people’s personal data to the website forms, you must obtain, previous to adding them, their consent and inform them of the points contained in the previous paragraphs. Also, in the event that there is an international transfer of data, the user accepting this Privacy Policy consents because it can be made.

 All the requested data through INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) are mandatory, since they are necessary for the optimal services provided to the user. In case not all data is to be obtained, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) does not guarantee that the provided information and services will be completely adjusted to your needs.

To enjoy the intranet the customer will receive in his/her e-mail a username and a password to be entered in the professional area.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) guarantees the user the exercise of their rights of access, rectification, cancellation, information and opposition, in the disposed terms of the current legislation. Therefore, and according to the established in the Organic Law 15/1999, of Personal Data Protection (LOPD), you can exercise your rights addressing an express request, attached to a copy of your ID card via the next means:

 1. E-Mail: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.
 2. Post Mail: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)
 3. Likewise, the user can unsubscribe from any of the given subscription services sending an e-mail to: Esta dirección de correo electrónico está protegida contra spambots. Usted necesita tener Javascript activado para poder verla.

 

In the same way, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) has adopted all the technical and organization measures needed to guarantee the security and integrity of the personal data that are treated, as well as to avoid loss, alteration and/or access from non-authorized third parties to them.

CURRICULUMS

 

For the purposes of the provisions of the current legislation on data protection, data providing us your resume are required for the processing of the application and its owners consent to their personal data and CV, including email , available join the file which is responsible INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , in order to study and / or implementation of this application and for the study and analysis or custom segmented it.

The data are given curriculum that will be kept for a period of one year, after which proceed INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) total destruction.

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ensures that all personal data will be used for the purpose, in the manner and with the limitations and rights granted by the Organic Law 15/1999, of Protection of Personal Data. The holder may exercise the rights of opposition, access and information, rectification, deletion of data and revocation of their authorization without retroactive effect, by written communication to INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

 

SECURITY

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) uses information security techniques, generally accepted in the business, such as firewalls, access control procedures and cryptographic mechanisms, all that with the purpose of avoiding the non-authorized data access. To accomplish these purposes, the user/client accepts that the providing party obtains data for the corresponding acknowledgment of the access controls.

 

INDUSTRIAL AND INTELLECTUAL PROPERTY

 

This web is owned by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) The intellectual property rights and the rights of exploitation and reproduction of this web, of its pages, screens, the Information they contain, their appearance and design, and the hyperlinks established from it to other web pages of any subsidiary and/or company dominated by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), are of the exclusive property of the same, unless other thing is expressly specified. Any denomination, design and/or logotype, and any product or service offered and reflected in this web page, are brands duly registered by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), by its subsidiaries and/or dominated companies or by third parties. Any undue use of the same by people other than their legitimate owner and without the express and unequivocal consent by that owner can be denounced and pursued by all the legal means existing in the Spanish and/or European Community legal system.

 

The intellectual property rights and brands of third parties are conveniently highlighted and must be respected by everyone gaining access to this page; INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) is not liable for the use that the user may carry out to that regard; the user is solely liable.

 

You can only download the contents, copy or print any page from this web for a personal and private use. It is forbidden to reproduce, transmit, modify or delete the information, content or warnings from this web without the prior written consent of INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE).

 

The contents provided by INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) are subject to the rights of intellectual and industrial property and are of the exclusive ownership of INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) or the individuals or legal entities we inform about. With the purchase of a product or service, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) does not grant the purchaser any right of alteration, exploitation, reproduction, distribution or public communication of the same; INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) reserves all these rights. The assignment of the mentioned rights will require the prior written consent by the holder of the same, so that the client may not put those contents at the disposal of third parties.

The intellectual property extends, apart from the content included in INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), to its graphs, logotypes, designs, images and source codes used for its programming.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) has obtained the information and materials included in the web from sources considered as reliable and, although reasonable measures have been adopted to ensure that the contained information is correct, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) cannot guarantee that in all moments and circumstances that information is exact, complete, updated and, consequently, you cannot trust it as if it were so. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) expressly declines any liability for mistakes or omissions in the information contained in the pages of this web.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) reserves the power to modify, suspend, cancel or restrict the content of the web, the links or the information obtained through it, with no need for a prior warning. It in no case assumes any liability as a consequence of the incorrect use of the web by the user, both of the information and of the services contained in it.

 

In no case shall INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  its branch offices and/or work centres, directors and/or attorneys, employees and, in general, the authorised staff be liable for any type of damage, losses, claims or expenses of any type, if they are the result, directly and indirectly, of both the use and/or diffusion of the web or the information acquired or accessed by or through it, or of its computer viruses, of operation failures or of interruptions in the service or transmission, or of failures in the line when using the web, both by direct connection and by links or other means, constituting for all legal purposes a warning to any user that these possibilities and events can take place.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) is not liable for the webs that are not its own, to which you can access by links, or for any content put at the disposal of third parties. Any use of a link or access to a web that is not its own, will be performed voluntarily and at the exclusive risk of the user. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  does not recommend or guarantee any of the information obtained through a link, and is not liable for any loss, claim or damage arising from the use or bad use of a link, or from the information obtained through it, including other links or webs, for the interruption in the service or the access, or for the attempt to use a link or to use it badly, both when connecting to the web of INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  and when gaining access to the information of other webs from the same.

 

 

GOVERNING LAW AND JURISDICTION

 

The applicable law in case of dispute or conflict of the interpretation of the terms that define this privacy policy, as well as any other question related with the services in this website will be the Spanish Law.

 

JULY 2011 - IFAE in the news

The local and national press media echoed the recent electron neutrino appearance results announced by the T2K collaboration on June 15 2011. IFAE researchers have played a very visible role in obtaining this result, both in the construction of the apparatus and in the data analysis.

Neutrino masses from Kahler operators and broken SUSY

Friday July 8, 14:30hs - Seminar room

Speaker: Filipe R. Joaquim  (CFTP, Lisbon)

Abstract:

I will present a SUSY scenario in which neutrino masses are generated by effective d=6 operators in the Kahler potential, rather than by the standard d=5 superpotential operator.

THESIS DEFENSE - Measurement of the top quark pair production cross section with the ATLAS experiment at sqrt(s)=7 TeV

Thursday July 7th 2011, 11:30 am - Seminar room

Thesis Defender: Volker Vorwerk

LHC tests of the Tevatron t tbar asymmetry

Wednesday July 6, 14:30hs - Seminar room

Speaker: J.A. Aguilar-Saavedra  (Universidad de Granada)


Abstract:

The forward-backward asymmetry measured by CDF may be a hint of physics beyond the Standard Model. Models accommodating this asymmetry will undergo stringent tests from t tbar production at LHC, especially the measurement of the high-mass tail and the charge asymmetry.

JULY 2011 - LHC already reaches its collisions goals for 2011

In the first half of 2011 LHC has delivered more than one fb-1 (inverse femtobarn) of integrated luminosity to the experiments. One inverse femtobarn corresponds to approximately 70 million million collisions. In fact, LHC crossed the one inverse femtobarn goal set in 2010 for the whole 2011 run on June 16th, just three months since the beginning of this year's run. This shows the excellent performance of the accelerator and brings nearer the moment when new physics may show up. Read more on the CERN press release.

The Higgs: status and perspectives

Friday July 1st, 14:30hs - Seminar room

Speaker: Abdelhak Djouadi (Universite de Paris Sud, Orsay)

Abstract:

I will summarize the status of the Higgs boson in the Standard Model and its supersymmetric extension with a focus on Higgs production at hadron colliders and the associated theoretical uncertainties.

The Little-Parks Effect and Quantum Hair on Holographic Superconductors

Wednesday June 22, 14:00hs - Coffee room

Speaker:  Marc Montull


 

 


 

Non-Abelian Semi-Local Vortices, from (S)QCD to Condensed Matter

Friday June 17, 14:30hs - Seminar room

Speaker: Walter Vinci (University of Minnesota)

Abstract:

I will present some of my contributions to the study of BPS string-like solutions in supersymmetric gauge theories with extended supersymmetry. In particular, I will review the concepts of non- Abelian and semi-local vortices.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continua navegando, consideramos que acepta su uso. Puede cambiar la configuración u obtener más información en nuestra "política de Cookies".

Acepto las cookies de este sitio.