POLÍTICA DE PRIVACITAT DE DADES

Denominació Social: INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)

Domicili Social: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

Nº d’Id: Q-5856257-J

E-mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Nombre del domini: www.ifae.es

De conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), la seva normativa de desenvolupament, i la LSSICE 34/2002, d’11 de juliol, de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) en compliment d’allò disposat a l’art.5 i 6 de la LOPD, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquestes seran incorporades a un fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Els usuaris accepten expressament i de forma lliure i inequívoca que les seves dades personals siguin tractades per part de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  amb les següents finalitats:

  1. 1.Remissió de comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur, que possibiliti realitzar comunicació comercials. Aquestes comunicacions comercials seran relacionades a productes o serveis oferts per INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) així com per part dels col·laboradors o partners amb els que aquest hagués arribat a algun acord de promoció comercial entre els seus clients. En aquest cas, els tercers mai tindran accés a dades personals. En tot cas, les comunicacions comercials seran realitzades per part de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIESi seran de productes i serveis relacionats amb el sector de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)
  2. 2.Realitzar estudis estadístics.
  3. 3.Tramitar encàrrecs, sol·licituds o qualsevol tipus de petició que sigui realitzada per l’usuari a través de qualsevol de les vies de contacte que es posin a disposició de l’usuari a INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  informa i garanteix expressament als usuaris que les seves dades personals no seran cedides en cap cas a terceres companyies, i que sempre que anés a fer-se algun tipus de cessió de dades personals, de manera prèvia, se sol·licitaria el consentiment exprés, informat, i inequívoc per part dels titulars.

Omplint i enviant els corresponents formularis d’aquesta pàgina web, l’Usuari accepta i autoritza a què les seves dades personals siguin objecte de tractament automatitzat per part de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) . En cas que vostè inclogui en els formularis d’aquesta pàgina web dades de caràcter personal titularitat de tercers haurà de, amb caràcter previ a la seva inclusió, obtenir el seu consentiment i informar-li de tots els continguts esmentats en els paràgrafs anteriors. Així mateix, en  el supòsit que es produeixi una transferència internacional de dades, l'usuari en acceptar la present Política de Privacitat dóna el seu consentiment perquè la mateixa es pugui realitzar.

Totes les dades sol·licitades a través de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  són obligatòries, ja que són necessàries per a la prestació d’un servei òptim a l’usuari. En cas de què no siguin facilitades totes les dades, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  no garanteix que la informació i serveis oferts siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Per poder accedir a intranet l’usuari rebrà a la seva adreça de correu un codi                d’usuari i clau d’accés que haurà d’ introduir al Web.

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  garanteix en tot cas a l’usuari l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, informació i oposició, en els termes disposats a la legislació vigent. Per això, de conformitat amb allò disposat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) podrà exercir els seus drets remitent una sol·licitud expressa, juntament amb una còpia del seu N’Id. A través dels següents mitjans:

  1. 1.E-Mail: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.
  2. 2.Correu Postal: EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA).
  3. 3.De la mateixa manera, l’usuari podrà donar-se de baixa de qualsevol dels serveis de subscripció facilitats enviant un correu electrònic a: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

D’igual forma, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ha adoptat totes les mesures tècniques i d’organització necessàries per a garantir la seguretat i integritat de les dades de caràcter personal que tracti, així com per a evitar-ne la seva pèrdua, alteració i/o accés per part de tercers no autoritzats.

 

CURRÍCULUMS

 

A efectes d’allò disposat a la normativa vigent sobre protecció de dades, les dades que ens proporciona del seu currículum, són imprescindibles per a la tramitació de la sol·licitud. Els seus titulars consenten que les seves dades personals i de currículum, inclosa l’adreça de correu electrònic que es faciliti, s’incorporin al fitxer del qual és responsable INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , amb la finalitat d’estudiar i/o executar la present sol·licitud i per a l’estudi i anàlisi personalitzat o segmentat del mateix.

Les dades de currículum que es faciliten seran conservades durant el termini d’un any, passat el qual INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  procedirà a la seva total destrucció.

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  garanteix que totes les seves dades personals facilitades seran utilitzades amb la finalitat, en la forma i amb les limitacions i drets que concedeix la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal. El titular podrà exercir gratuïtament els drets d’oposició, accés i informació, rectificació, cancel·lació de les seves dades i revocació de la seva autorització sense efectes retroactius, adreçant la seva sol·licitud per escrit a  INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) , EDIFICI CN CAMPUS UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA - 08193 BELLATERRA CERDANYOLA DEL VALLÉS (BARCELONA)

 

 

SEGURETAT

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  utilitza tècniques de seguretat de la informació generalment acceptades a la indústria, tals com firewals, procediments de control d’accés i mecanismes criptogràfics, tot això amb l’objecte d’evitar l’accés no autoritzat a les dades. Per a aconseguir aquestes finalitats, l’usuari/client accepta que el prestador obtingui dades per a efectes de la corresponent autentificació dels controls d’accés.

 

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web és propietat de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) . Els drets de Propietat Intel·lectual i d’explotació i reproducció d’aquest web, de les seves pàgines, pantalles, la Informació que contenen, la seva aparença i disseny, així com els vincles ("hiperlinks") que s’estableixin des d’aquest a altres pàgines web de qualsevol societat filial i/o dominada de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), són propietat exclusiva d’aquesta, llevat que s’especifiqui expressament una altra cosa. Qualsevol denominació, disseny i/o logotip, així com qualsevol producte o servei oferts i apareguts en aquesta pàgina web, són marques degudament enregistrades per INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), per les seves societats filials i/o dominades per tercers. Qualsevol ús indegut de les mateixes per persones diferents del seu legítim titular i sense el consentiment exprés i inequívoc per part d’aquest, podrà ser denunciat i perseguit a través de tots els mitjans legals existents a l’Ordenament Jurídic espanyol i/o comunitari.

 

Els drets de propietat intel·lectual i marques de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  l’ús que l’usuari pugui portar a terme al respecte, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona.

 

Només es permet descarregar per a ús personal i privat els continguts, copiar o imprimir qualsevol pàgina d’aquest lloc web. Queda prohibit reproduir, transmetre, modificar o suprimir la informació, contingut o advertències d’aquesta pàgina web sense la prèvia autorització per escrit de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE).

 

Els continguts proporcionats per INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  estan subjectes als drets de propietat intel·lectual i industrial i són titularitat exclusiva de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) o de les persones físiques o jurídiques que s’informi mitjançant l’adquisició d’un producte o servei. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) no confereix a l’adquirent cap dret d’alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre el mateix, reservant-se INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  tots aquests drets. La cessió d’aquests drets precisarà el consentiment previ per escrit del titular dels mateixos, de manera que el client no podrà posar a disposició de terceres persones aquests continguts.

 

La propietat intel·lectual s’estén, a més a més del contingut inclòs a INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), als seus gràfics, logotips, dissenys, imatges i codis font utilitzats per a la seva programació.

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) ha obtingut la Informació i els materials inclosos al web de fonts considerades com fiables i, si bé s’han pres mesures raonables per assegurar-se que la informació continguda sigui la correcta, INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  no pot garantir que en tot moment i circumstància aquesta informació sigui exacta, completa, actualitzada i, en conseqüència, no s’ha de confiar en ella como si ho fos. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  declina expressament qualsevol responsabilitat per error o omissió en la Informació continguda a les pàgines d’aquesta web.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  es reserva la facultat de modificar, suspendre, cancel·lar o restringir el contingut de la web, els vincles o la informació obtinguda a través d’aquesta, sense necessitat d’avís previ. Aquesta, en cap cas, assumeix cap responsabilitat com a conseqüència de la utilització incorrecta del web que pugui fer l’usuari, tant de la informació com dels serveis inclosos.

 

En cap cas INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE), les seves sucursals i/o centres de treball, els seus directors i/o apoderats, treballadors i, en general, el personal autoritzat serà responsable de qualsevol tipus de perjudici, pèrdua, reclamació o despesa, tant si procedeix directa o indirectament, de l’ús i/o difusió del web o de la Informació adquirida o accedida per o a través d’aquest o dels seus virus informàtics, d’errades operatives o d’interrupcions en el serveis o transmissió o d’errades en la línea en l’ús de la web, tant per connexió directa com per vincle o altre mitjà, constituint a tots els efectes legals un avís a qualsevol usuari de què aquestes possibilitats i actes puguin succeir.

 

INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE)  no es fa responsable dels webs no propis als quals es pugui accedir mitjançant vincles o enllaços ("links") o de qualsevol contingut posat a disposició de tercers. Qualsevol ús d’un vincle o accés a una pàgina web no pròpia serà realitzat per voluntat i a risc totalment exclusiu de l’usuari. INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) no recomana ni garanteix cap de la/es Informació/ons obtinguda/es per o a través de qualsevol vincle, ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivat de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la Informació obtinguda a través d’aquest, inclosos altres enllaços o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intent d’utilitzar o d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la pàgina web de INSTITUT DE FÍSICA D’ALTES ENERGIES (IFAE) com en accedir a la informació d’altres webs des de la mateixa.

 

 

LLEI APLICABLE

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquesta Política de Privacitat així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis de la present web, serà la llei espanyola.

Utilitzem cookies pròpies i de tercers per a millorar els nostres serveis mitjançant l’anàlisi dels seus hàbits de navegació. Si continua navegant, considerem que n’accepta el seu ús. Pot canviar la configuració o obtenir més informació a la nostra "política de Cookies".

Accepto les cookies d'aquest lloc.