Biòpsia 3D per Tomosíntesi (3D BonT)

Comunitat RIS3CAT: Tecnologies aplicades a la salut

 Líder: IDNEO TECHNOLOGIES, S.L.

Participants:

  • Institut de Física d'Altes Energies, IFAE (R+D+i - sector públic)
  • UDIAT S.A. Centre Diagnòstic
  • Baldomero Ventura S.L.
  • Centro Nacional de Microelectrónica, CNM - Centro Superior de Investigaciones Científicas, CSIC (R+D+i - sector públic)

L'objectiu del projecte és desenvolupar productes i tecnologies innovadores en el camp dels dispositius de biòpsia que millorin la precisió del diagnòstic, a la vegada que permet optimitzar la planificació dels tractaments a seguir pel pacient, redundant en una major eficàcia i sostenibilitat dels recursos hospitalaris destinats a teràpies i un major índex de recuperació post-tractament del pacient, per tant una millor la qualitat de vida de la població en general.

El resultat esperat és l'obtenció d'un prototip d'instrumental científic d'interès pels membres de la comunitat i pels diferents agents del sector salut, que permet testejar i validar una nova tecnologia enfocada en millorar la resolució de la visió del personal sanitari, en la diagnosi de patologies de mama en posició prono. L'esmentat prototip a desenvolupar, podrà esdevenir en un futur en un medical device després de la seva fase d'industrialització i validació regulatòria. Addicionalment, futurs models de negoci podrien implantar-se per a la seva explotació.

 

Primer prototip del sistema de lectura del xip Medipix3 per la càmera del projecte 3D BonT que es fabricarà a l'IFAE

 

                                                      

 

We use own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we will consider that you allow us to use them. You can change the settings or get more information on our "Cookies policy".

I accept cookies from this site.