Criteris Avaluació i selecció FI

D'acord amb els mecanismes i criteris establerts en el marc del Pla de recerca i innovació de Catalunya vigent, les sol·licituds de nova concessió s'han prioritzat sobre la base dels criteris següents:

  1. Un 30% que es correspon amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la llicenciatura de la persona candidata, mèrits i adequació del seu CV amb el projecte a realitzar.
  2. Un 40% correspon a la valoració cientifico-tècnica del grup receptor, es té en compte les publicacions i la capacitat de lideratge del grup així com la seva capacitat formativa.
  3. Un 30% correspon a la política científica de l'IFAE, en la qual es dóna prioritat a la recerca futura dels pròxims 5 anys.

La priorització de les persones candidates s'estableix segons la puntuació obtinguda de la suma dels tres apartats anteriors.

 

 

We use own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we will consider that you allow us to use them. You can change the settings or get more information on our "Cookies policy".

I accept cookies from this site.