Criteris FI 2019

Criteris de priorització utilitzats en l'avaluació de les sol·licituds dels ajuts per a la contractació personal investigador novell per l'any 2019

  1. Nota expedient acadèmic: 3 punts
  2. Avaluació del grup de recerca on s'integra el sol·licitant de l'ajut: 4 punts

Els 4 punts corresponen a la valoració cientifico-tècnica del grup receptor:

    • 2 punts corresponen a les publicacions del grup
    • 1 punt correspon a la capacitat de lideratge del grup
    • 1 punt correspon a la capacitat formativa del grup

La política científica de l'IFAE dóna prioritat a la recerca futura dels pròxims 5 anys. En aquest sentit, hi ha línies de recerca que creiem que és més necessari que es desenvolupin en aquests anys que no pas d'altres. Una de les línies prioritàries és la línia d'Ones Gravitatòries.
Es donaran els 3 punts només als candidats de les línies considerades més prioritàries.

We use own and third-party cookies to improve our services by analyzing your browsing habits. If you continue browsing, we will consider that you allow us to use them. You can change the settings or get more information on our "Cookies policy".

I accept cookies from this site.