this is default single

DESI obre els seus 5000 «ulls» per capturar els colors del cosmos