Highlight

Neix Qilimanjaro Quantum Tech, la spin-off de la UB, el BSC i l'IFAE pionera en computació quàntica a Europa

July 29, 2020

Un equip d’investigadors liderats pel Prof. José Ignacio Latorre(UB), i format pel Dr. Pol Forn Díaz (IFAE ), i el Dr. Artur Garcia (BSC), han creat Qilimanjaro Quantum Tech SL , una spin-off de la Universitat de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center i l’Institut de Física d’Altes Energies
QCT Lab

La computació quàntica és una nova tecnologia amb un gran potencial transformador que està arribant a les nostres vides més de pressa del que pensàvem i que, en qüestió d’una dècada, podria revolucionar completament la manera en què processem la informació.

Un equip d’investigadors liderats pel Prof. José Ignacio Latorre, de la Facultat de Física de la Universitat de Barcelona (UB), i format pel Dr. Pol Forn Díaz, de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE ), i el Dr. Artur Garcia, del Barcelona Supercomputing Center (BSC), han creat Qilimanjaro Quantum Tech SL, una spin-off de la Universitat de Barcelona, el Barcelona Supercomputing Center i l’Institut de Física d’Altes Energies. L’equip de fundadors el completen Víctor Canivell i Jordi Blasco, que hi aporten la seva experiència executiva en els sectors informàtic i de fusió i adquisició d’empreses (M&A) respectivament. Aquesta innovadora spin-off té a més el suport d’assessors líders mundials del sector quàntic.

Qilimanjaro presenta tots els ingredients de l’èxit: un equip d’investigadors de primer nivell i una tecnologia d’un alt potencial dins d’un ecosistema privilegiat. Mitjançant una fusió exclusiva de hardware i software, des de Qilimanjaro s’està impulsant una iniciativa líder a Europa. José Ignacio Latorre explica que, “a llarg termini, Qilimanjaro vol ser una de les empreses que desenvolupin computadores quàntiques, al mateix temps que oferirà solucions algorítmiques quàntiques per a empreses”; i afegeix: “Actualment ens centrem a treballar en algoritmes quàntics i a crear la infraestructura necessària per a una computadora quàntica, incloent-hi el disseny i la fabricació de xips quàntics”. “El tret diferencial del hardware quàntic de Qilimanjaro”, detalla Pol Forn, “es basa en bits quàntics –o cúbits– d’elevada qualitat per realitzar càlculs emprant la computació quàntica adiabàtica, una tècnica amb potencial d’oferir aplicacions reals d’optimització en aquest període inicial de l’era de les tecnologies quàntiques”.

QCT Lab
Part de l’equip de mesurament del laboratori a l’Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia (ICN2), on Qilimanjaro ha estat provant prototips de bits quàntics Credit: QCT Group

Tecnologia accessible des del núvol

L’objectiu d’aquesta spin-off és oferir un servei complet i democratitzar aquesta revolucionària tecnologia, ja que la nova computadora, una màquina quàntica variacional, serà accessible des d’un servei al núvol. Això permetrà a empreses i a usuaris explorar la possibilitat d’aplicar algoritmes quàntics a problemes de la vida real. Qilimanjaro desenvolupa el software necessari per explotar el potencial de la computadora quàntica fent servir eines com el supercomputador Mare Nostrum. “Els primers passos de la computació quàntica s’han de fer en contacte amb centres de supercomputació que permetin complementar una tecnologia tan nova, que en el nostre cas actuarà d’acceleradora per a problemes d’optimització”, afegeix Artur Garcia, del BSC. Arrencada ràpida Qilimanjaro ja ha signat dos importants contractes amb clients internacionals per valor de més de 3 milions d’euros, i ha vist acceptada la seva col·laboració en el projecte europeu H2020 “AVaQus” de computació quàntica, recentment atorgat per la Comissió Europea sota la direcció del Dr. Pol Forn Díaz i l’IFAE.

El futur serà quàntic

Les empreses tecnològiques posen de manifest la importància estratègica de la computació quàntica; prova d’això és l’augment exponencial de la inversió en aquest sector. Segons dades referenciades per Deloitte –una de les consultores líders a escala mundial–, es calcula que a partir del 2030 el mercat de la computació quàntica serà de desenes de milers de milions de dòlars. La computació quàntica revolucionarà geopolíticament i econòmicament la societat, i impactarà de manera potencial en diferents àrees de les nostres vides: la salut, les finances, la criptografia o la seguretat, entre moltes altres. Veurem com aquesta nova generació de computadores crearà noves indústries i n’alterarà de ja existents. Per exemple, ens ajudarà a crear nous medicaments, a desenvolupar nous materials o bé a millorar la navegació de vehicles o la planificació de tota mena de tasques en entorns de la indústria i la societat. “Els avantatges de la computació quàntica beneficiaran les empreses que necessiten gran poder de càlcul, com ara el sector químic, farmacèutic o la banca”, explica el Prof. Latorre, que afegeix: “L’usuari final es beneficiarà dels avantatges d’aquesta nova tecnologia quan es vagin materialitzant aquests nous fàrmacs o s’assoleixi una millor manera de calcular el risc d’inversions, per exemple”.

Contacte:

José Ignacio Latorre – j.i.latorre@ub.edu Facultat de Física, Universitat de Barcelona (UB)

Pol Forn Díaz - pforndiaz@ifae.es Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) 664 654 939

Artur García Saez – artur.garcia@bsc.es Barcelona Supercomputing Center (BSC) 626 522 387

Alícia Labián - alicia.labian@qilimanjaro.tech Project and Communications Manager Qilimanjaro 676 683 876

La Fundació Bosch i Gimpera és la unitat de transferència de tecnologia i d’innovació de la Universitat de Barcelona. S’encarrega de traslladar a la societat els resultats de la recerca de la UB a través de la creació de spin-offs, de la llicència de patents o mitjançant contractes amb empreses i institucions, i contribueix així a la competitivitat del teixit empresarial i a la millora del benestar social. La UB entra en l’accionariat de les seves spin-off a través de Cultura Innovadora i Científica (CIC-UB), l’empresa del Grup UB dedicada a la gestió de participacions en empreses spin-off de la UB. CIC-UB compta actualment amb participacions a 18 spin-offs. www.fbg.ub.edu

Creat el 1991, l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci de la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). És mereixedor de la menció “Centre d’Excel·lència Severo Ochoa” des del 2012. L’IFAE fa recerca, tant teòrica com experimental, a la frontera de la física fonamental (física d’altes energies, astrofísica i cosmologia) i també en diverses àrees de la física aplicada, com ara la imatge mèdica i la computació quàntica. Per dur-ho a terme, acull més de cent investigadors d’origen internacional. L’IFAE es troba dins el campus de la Universitat Autònoma de Barcelona, i és membre del Barcelona Institute of Science and Technology (BIST). www.ifae.es El Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS) és el centre líder de la supercomputació a Espanya. La seva especialitat és la computació d’altes prestacions, coneguda també amb el nom d’HPC (High Performance Computing). La seva funció és doble: oferir infraestructures i servei en supercomputació als científics espanyols i europeus, i generar coneixement i tecnologia per transferir-los a la societat. Compta amb una plantilla de prop de 700 treballadors, la majoria dels quals són científics que utilitzen els supercomputadors per fer recerca en Ciències de la Computació, Ciències de la Vida, Ciències de la Terra i Enginyeria. Així mateix, ofereix serveis als científics de tota Europa a través de la infraestructura de recerca europea PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe), i la Xarxa Espanyola de Supercomputació (RES). El BSC és un consorci públic format pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern d’Espanya (60%), el Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (30%) i la Universitat Politècnica de Catalunya (10%). www.bsc.es