Highlight

Andreu Font Ribera aconsegueix la subvenció “ERC Consolidator

March 17, 2022

Andreu Font Ribera, investigador del Grup de Cosmologia Observacional de l’IFAE, ha estat guardonat amb la prestigiosa “Consolidator Grant” del Consell Europeu Investigació (ERC). El projecte COSMO-LYA permetrà a l’Andreu i al seu equip utilitzar un gran conjunt de dades de quàsars llunyans per estudiar alguns dels misteris del nostre Univers: l’energia fosca, la inflació i la massa dels neutrins.
Andreu Font-Ribera

El Consell Europeu de Recerca ha anunciat avui la llista de guanyadors de la present edició dels prestigiosos “ERC Consolidator Grants”. De les 2.652 propostes presentades enguany, només se n’han seleccionat 313, un 12% que es finançaran amb un total de 632 milions d’euros.

Entre els guanyadors hi ha l’Andreu Font Ribera Investigador del Grup de Cosmologia Observacional de l’IFAE. Amb el seu projecte COSMO-LYA, l’Andreu utilitzarà tècniques innovadores i noves dades del Dark Energy Spectroscopic Instrument (DESI) per abordar algunes de les qüestions obertes de la física fonamental. DESI és una col·laboració internacional que té com a objectiu generar el mapa tridimensional més gran de la distribució de la matèria a l’Univers, i l’IFAE va contribuir al disseny i construcció de l’instrument.

COSMO-LYA: A Cosmological Lever Arm for Fundamental Physics

Quina és la naturalesa de l’energia fosca que està provocant que l’expansió de l’Univers s’acceleri? Les condicions inicials del nostre Univers van ser establertes per la inflació? Quant pesen els neutrins? Aquestes preguntes obertes en el límit de la cosmologia i la física fonamental es poden abordar estudiant la distribució de la matèria a l’Univers, tant en funció de l’escala com en funció del temps.

DESI Quasar
A la imatge es veu el disc de la galàxia d'Andròmeda (M31) apuntat per un únic posicionament de DESI, representat pel cercle gran. Un complex sistema de posicionadors de fibra robòtica permet a DESI observar 5000 objectius diferents en un sol posicionament. L'espectre que se superposa a aquesta imatge és d'un quàsar llunyà (QSO) d'11.000 milions d'anys. El bosc Lyman-α utilitzat per COSMO-LYA es pot veure a la part més esquerra de l'espectre (per sota de 5000 A), forma de línies d'absorció múltiples causades pel gas intervingut entre el quàsar i la Terra situat a diferents distàncies. Credit: DESI collaboration and DESI Legacy Imaging Surveys.

Si bé l’enfocament tradicional ha estat utilitzar grans catàlegs de galàxies, durant l’última dècada Andreu i els seus col·laboradors han desenvolupat una tècnica alternativa: el bosc Lyman-α (Lyα), característiques d’absorció en l’espectre de quàsars d’alt desplaçament cap al vermell causada per “hidrogen neutre” al llarg de la línia de visió cap a la Terra. El bosc de Lyα ofereix una finestra única per estudiar la distribució de la matèria en èpoques anteriors i a escales més petites que les accessibles amb els catàlegs de galàxies.

COSMO-LYA aplicarà aquestes tècniques d’anàlisi per obtenir resultats que tindran un impacte interdisciplinari, amb conseqüències de gran abast en la física de partícules i fonamentals.