this is default single

Nova subvenció ERC Staring Grant per millorar les capacitats de diagnòstic de les tomografies d'emissió de positrons amb mesura de temps de vol amb tecnologies de detecció innovadores.