Highlight

Nou descobriment sobre la relació entre les galàxies i la matèria fosca resol un misteriós problema cosmològic

March 10, 2023

  • Els estudis recents han demostrat que la curvatura de la llum al voltant de les galàxies massives és molt menor del predit pels models teòrics. Aquesta troballa s’ha interpretat com una fallada del model cosmològic estàndard.
  • Ara, un equip de científics d’institucions basques i catalanes ha descobert que el desajust entre la teoria i les observacions es deu al fet de no modelar correctament determinats processos astrofísics. Les seves conclusions es publiquen avui a la revista britànica Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.
  • Jonàs Chaves-Montero, investigador postdoctoral de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE), és l’autor principal de l’estudi.
Simulated Galaxies

La cosmologia és la branca de l’astronomia que estudia les propietats de l’univers en el seu conjunt. Un dels seus principals descobriments és que la matèria fosca i l’energia fosca constitueixen aproximadament el 95% de l’univers, però, malgrat la seva gran abundància, aquests components segueixen sent dos dels grans misteris de la ciència. Per estudiar la matèria i l’energia fosca, el denominat costat fosc de l’univers, els cosmòlegs mesuren la curvatura de la llum al voltant de les galàxies. Aquest fenomen es coneix com a lent gravitacional i està produït per l’atracció gravitatòria de les galàxies i la matèria fosca que les envolta.

D’altra banda, l’astrofísica se centra en les propietats de cossos celestes com ara planetes, estrelles i galàxies. Durant molt de temps es va pensar que l’astrofísica no jugava un paper important en la cosmologia perquè la matèria fosca i l’energia fosca no es poden observar directament. En canvi, aquest equip ha descobert que la relació entre les galàxies i la matèria fosca depèn molt més de les propietats de les galàxies del que es creia fins ara.

Lensing
Aquesta imatge il·lustra el fenòmen de lent gravitacional. Una galàxia llunyana emet llum que passa a prop d'una altra galàxia en el seu camí cap a nosaltres. La gravetat de la galàxia propera i la matèria fosca que l'envolta actua com a lent, curvant la llum de la galàxia llunyana. Estudis recents mostren que la curvatura al voltant de les galàxies massives és significativament menor del que prediuen les nostres teories. Credit: Original image by NASA, ESA & L. Calçada; modifications by J. Chaves-Montero.

Els investigadors van arribar a aquesta conclusió analitzant simulacions informàtiques molt avançades que imiten la distribució de la matèria fosca i les galàxies en l’univers. Van trobar que la curvatura de la llum al voltant de les galàxies de la simulació és menor del que prediuen la teoria estàndard, d’una forma anàloga al que s’observa per a galàxies reals. D’altra banda, van descobrir que la diferència entre la teoria i les observacions desapareixia quan es tenien en compte processos astrofísics que afecten la connexió entre les galàxies i la matèria fosca.

“En el passat, la cosmologia i l’astrofísica es consideraven dues disciplines separades però el nostre estudi ha qüestionat aquesta idea. Així, les nostres troballes ens han fet redissenyar els nostres models, incloent molts processos astrofísics que no s’havien considerat fins ara. Només així podrem millorar la nostra comprensió del costat fosc de l’univers”, afirma Jonás Chaves-Montero, investigador de l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) i autor principal de l’estudi.

Simulated Galaxies
Distribució de galàxies i matèria fosca en la simulació IllustrisTNG. Els investigadors van mesurar la curvatura de la llum al voltant de les galàxies simulades i van trobar que és menor del que prediuen els models teòrics, però consistent amb mesures al voltant de galàxies reals. Van descobrir que la tensió desapareixia en tenir en compte processos astrofísics que afecten la relació entre les galàxies i la matèria fosca. Credit: TNG Simulations

Aquest estudi va ser dissenyat pels investigadors Jonás Chaves-Montero, Raúl Angulo i Sergio Contreras durant la seva estada al Donostia International Physics Center (DIPC) i per a l’anàlisi es va utilitzar el Centre de Supercomputació del DIPC. Jonás Chaves-Montero està ara afiliat a l’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE).