This position is filled

Open Position Anunci d’una plaça d’administració en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya

Opening Date:
Closing Date:
Ref:Admin-2022/03

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies, tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Sobre la plaça:

La funció de la plaça anunciada és donar suport als processos administratius i econòmics de l’IFAE relacionats amb la posada en marxa dels fons procedents del Pla de Recuperació, Tranformació i Resliència (Next Generation EU). Entre les tasques a desenvolupar hi ha:

 • Compres de material a l’estranger, seguiment de l’entrega de les comandes i recopilació d’albarans i factures.
 • Comptabilització de les comandes i factures a SAP.
 • Gestió de la documentació.
 • Arxiu documental de factures i pagaments.

Perfil de la persona candidata:

 • Titulació universitària en Administració i Direcció d’Empreses o similar.
 • Es valorarà experiència en el sector públic.
 • Es valorarà coneixements de SAP (mòdul de compres).
 • Es valorarà coneixements d’anglès.

Característiques del contracte:

 • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana), de dilluns a divendres. Amb possibilitats de teletreballar un dia per setmana.
 • Categoria professional: Tècnic/a d’administració.
 • Retribució: d’acord amb la qualificació dels candidats.
 • Data d’inici: gener de 2023.
 • Contracte de durada determinada, amb duració prevista de 6 mesos per la posada en marxa dels fons PRTR. Possibilitat d’ampliació d’aquest termini, durant el temps que es mantingui la necessitat de realització de tasques administratives en l’execució dels referits fons.

Procés de selecció:

Les persones que estiguin interessades a participar hauran de fer arribar a Josep Gaya (gaya@ifae.es ) un correu electrònic, indicant a l’assumpte la referència de la plaça (Admin-2022/03), amb un currículum i una carta de motivació, així com aquella documentació que considerin oportuna. L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) . El termini per present sol·licituds finalitza el 18/12/2022. Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes i farà una preselecció d’un màxim de cinc candidats basada en la documentació rebuda. Els membres del comitè de selecció es posaran en contacte amb els candidats preseleccionats per informar-los-en i concertar amb ells una entrevista. Per qualsevol dubte sobre poden adreçar-se a Josep Gaya (gaya@ifae.es ). D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona). IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.

Declaració de finançament:

Aquest contracte forma part del projecte Tecnologies avançades per l’exploració de l’univers i les seves components, de l’àrea de d’astrofísica i física d’altes energies, en el marc dels Plans Complementaris d’R+D+I del Govern d’Espanya que formen part de la component 17 del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El projecte estarà finançat per la Unió Europea – NextGenerationEU i pel Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat de Catalunya.