This position is filled

Open Position Anunci d’una plaça de Tècnic(a) de Gestió Jurídica de l’IFAE

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE2023/09_ADM

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Com a conseqüència de la previsió d’increment de l’activitat a causa dels diferents projectes subvencionats i l’execució dels fons NextGenerationEU, es convoca el procés de selecció per a la cobertura d’una plaça com a Tècnic(a) Superior de Gestió Jurídica.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

 • Prestar assessorament jurídic integral en les diferents àrees de l’IFAE.
 • Elaboració, redacció, revisió i negociació, en català, castellà i anglès, de tot tipus de contractes i convenis relacionats amb les activitats nacionals e internacionals de l’institut: convenis institucionals, licitacions i contractes, acords de confidencialitat, acords de consorci, acords de subvencions, etc..
 • Col·laborar en la preparació, redacció, revisió i correcció de les propostes de convenis a formalitzar amb altres entitats.
 • Redacció d’escrits jurídics relatius a reclamacions, procediments administratius, etc.
 • Detecció e implementació de procediments i protocols interns per a la identificació i resolució de riscos legals inherents a l’activitat.
 • Defensa de l’Institut en els diversos ordres jurisdiccionals.
 • Qualsevol altra tasca de naturalesa jurídica que li siguin encomanades des dels diferents departaments.

Perfil de la persona candidata:

 • Titulació de Llicenciatura/Grau en Dret o similar
 • Experiència de 2-3 anys realitzant tasques similars a les referides en el punt anterior.
 • Nivell alt d’anglès escrit i parlat.
 • Experiència en tramitació administrativa, especialment en el sector de la recerca.

Característiques del contracte:

 • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana), de dilluns a divendres. Amb possibilitats de teletreballar un dia per setmana.
 • Categoria professional: Tècnic de Gestió.
 • Contracte temporal.
 • Retribució: d’acord amb la qualificació dels candidats.
 • Incorporació immediata.

Es valorarà:

 • Experiència en entitats del sector públic i/o innovació.
 • Capacitat organitzativa, resolutiva, negociadora i de síntesi.
 • Persona responsable, proactiva, comunicativa i capaç de gestionar diversos projectes al mateix temps.

Procés de selecció:

Les persones que estiguin interessades a participar hauran de fer arribar per correu electrònic al mail jobs@ifae.es , indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE2023/09_ADM ) amb un currículum i una carta de motivació, així com aquella documentació que considerin oportuna. L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) .

Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes i farà una preselecció d’un màxim de cinc candidats basada en la documentació rebuda. Els membres del comitè de selecció es posaran en contacte amb els candidats preseleccionats per informar-los-en i concertar amb ells una entrevista. Per qualsevol dubte que pugui sorgir poden adreçar-se a rrhh@ifae.es .

D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona).

IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.

Termini de presentació:

Des de la publicació d’aquesta oferta fins el 06/06/2023.