This position is filled

Open Position Anunci de Plaça de pràctiques en el grup de raigs gamma

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE2023/13_GAMMAS

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies, tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Sobre el grup de raigs gamma:

El grup d’astrofísica de raigs gamma de l’IFAE ha tingut un paper destacat en la construcció i posada en marxa del primer dels quatre telescopis de gran mida (LST) de CTA-North. En particular, IFAE ha liderat la coordinació, disseny i integració de les càmeres LST. Els LST són telescopis parabòlics de 23 m de diàmetre, el primer d’ells ja en funcionament a l’Observatorio el Roque de los Muchachos (ORM). També s’ha iniciat la construcció dels altres tres LST. L’IFAE també coordina el desenvolupament del programari d’anàlisi per a l’LST, i és col·laborador del paquet de treball del sistema de processament i preservació de dades de CTA, en les àrees de calibratge i reconstrucció d’esdeveniments. IFAE també és un dels membres fundadors de la col·laboració MAGIC, que opera amb èxit els telescopis bessons de raigs gamma MAGIC a l’ORM des de 2003. IFAE va dissenyar i construir la càmera del primer telescopi MAGIC juntament amb una part important de l’electrònica d’adquisició de dades. per als dos telescopis MAGIC. El nostre grup també és responsable del centre de dades científics de la col·laboració MAGIC, situat al veí Port d’Informació Científica (PIC). També som molt actius en l’explotació científica, participant en tots els grups de treball de física de MAGIC i liderant diversos dels primers resultats científics produïts amb dades LST.

Sobre la plaça:

El candidat seleccionat s’incorporarà a la dinàmica general del grup de gammes i en particular realitzarà tasques tant d’explotació científica dels telescopis MAGIC i LST com de la seva operació. Perfil de la persona candidata:

  • Titulació universitària en Física.
  • Es valorarà experiència en programació en python o altres llenguatges.
  • Es valorarà experiència en el camp dels raigs gamma d’altes energies.
  • Es valorarà coneixements d’anglès.

Característiques del contracte:

  • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana), de dilluns a divendres. Categoria professional: Tècnic/a de suport..
  • Retribució: d’acord amb la qualificació dels candidats i la categoria professional
  • Data d’inici: Setembre de 2023.
  • Contracte de pràctiques, amb duració prevista de 12 mesos.

Procés de selecció:

Les persones que estiguin interessades a participar hauran de fer arribar a Oscar Blanch (blanch@ifae.es ) un correu electrònic, indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE2023/13_GAMMAS), amb un currículum i una carta de motivació. El termini per present sol·licituds finalitza el 19/07/2023. Un comitè de selecció valorarà les sol·licituds rebudes. Si el comitè ho considerar necessari organitzarà entrevistes amb els candidats que consideri. Per qualsevol dubte poden adreçar-se a Oscar Blanch (blanch@ifae.es ).

La presentació d’una sol·licitud implica l’autorització per part de la persona candidata a que l’IFAE tracti les seves dades en el context del procé de sel.lecció. L’IFAE es compromet a tractar- les d’acord amb la legislació vigent sobre protecció de dades personals.

IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.

Declaració de finançament:

Aquesta plaça es finança amb part de la dotació econòmica de la SGR 2021-00773 concedida per l’AGAUR.