This position is filled

Open Position Anunci d’una plaça de tècnic(a) d’administració

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE-2023/29-Administracio

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies, tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Sobre la plaça:

Les funcions de la plaça anunciada són les de donar suport als processos administratius i de l’àrea de compres i finances i de l’IFAE. Entre les tasques a desenvolupar, de manera enunciativa però no exhaustiva, hi ha:

 • Compres de material, tant a proveïdors estatals com estrangers, seguiment de l’entrega de les comandes i recopilació d’albarans i factures.
 • Comptabilització de les comandes i factures a SAP.
 • Gestió de la documentació.
 • Arxiu documental de factures i pagaments.

Requisits dels candidats:

 • Titulació universitària en Empresarials, Administració i Direcció d’Empreses, o similar.
 • Experiència mínima de 2 anys en SAP (mòdul de compres).
 • Experiència mínima de 6 mesos en institucions públiques de recerca de Catalunya desenvolupant funcions com les de la plaça convocada.
 • Capacitat demostrada per treballar en un entorn laboral en català, castellà i anglès.

Valoració de les candidatures:

Les candidatures que compleixin amb els requisits anteriors es valoraran amb els següents criteris:

 • Experiència en d’institucions públiques de recerca de Catalunya desenvolupant funcions com les de la plaça convocada (fins a 60 punts).
 • Experiència en el mòdul de compres de SAP (fins a 40 punts).

Característiques del contracte:

 • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana), de dilluns a divendres. Amb possibilitats de teletreballar un dia per setmana.
 • Categoria professional: Tècnic/a d’administració, nivell 2.
 • Retribució: d’acord amb l’escala salarial del consorci i la qualificació dels candidats.
 • Contracte temporal de substitució de persona treballadora , amb un període prova de sis mesos, corresponent a l’Oferta Pública d’Ocupació 2023 de l’IFAE.
 • Data d’incorporació: immediata.

Procés de selecció:

Les persones que hi estiguin interessades hauran de fer arribar a jobs@ifae.es un correu electrònic, indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE-2023/29-Administracio), amb un currículum actualitzat i una carta de motivació, així com aquella altra documentació que considerin escaient. L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) . El termini per presentar sol·licituds finalitza el 23/12/2023 a les 23:59h. Per qualsevol dubte poden adreçar-se a Josep Gaya (gaya@ifae.es ).

Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes d’acord amb els criteris indicats en aquest anunci i resoldrà una proposta d’adjudicació en un termini no superior als 15 dies a comptar a partir de la data límit per presentar sol·licituds. D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona). L’IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.