This position is filled

Open Position Anunci d’una plaça de Tècnic(a) de Recerca en el grup de Raigs Gamma de l’IFAE

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE2023/27_GAMMA

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Sobre el grup de Raigs Gamma:

El grup d’astrofísica de raigs gamma de l’IFAE ha tingut un paper destacat en la construcció i posada en marxa del primer dels quatre telescopis de gran mida (LST) de CTA-North. En particular, IFAE ha liderat la coordinació, disseny i integració de les càmeres LST. Els LST són telescopis parabòlics de 23 m de diàmetre, el primer d’ells ja en funcionament a l’Observatorio el Roque de los Muchachos (ORM). També s’ha iniciat la construcció dels altres tres LST. L’IFAE també coordina el desenvolupament del programari d’anàlisi per a l’LST, i és col·laborador del paquet de treball del sistema de processament i preservació de dades de CTA, en les àrees de calibratge i reconstrucció d’esdeveniments. IFAE també és un dels membres fundadors de la col·laboració MAGIC, que opera amb èxit els telescopis bessons de raigs gamma MAGIC a l’ORM des de 2003. IFAE va dissenyar i construir la càmera del primer telescopi MAGIC juntament amb una part important de l’electrònica d’adquisició de dades. per als dos telescopis MAGIC. El nostre grup també és responsable del centre de dades científics de la col·laboració MAGIC, situat al veí Port d’Informació Científica (PIC). També som molt actius en l’explotació científica, participant en tots els grups de treball de física de MAGIC i liderant diversos dels primers resultats científics produïts amb dades LST.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada: El candidat seleccionat s’incorporarà a la dinàmica general del grup de gammes i en particular realitzarà tasques tant d’explotació científica dels telescopis MAGIC i LST com de la seva operació.

Requisits i criteris de selecció:

S’espera que el candidat seleccionat tingui:

 • Titulació universitària en Física.
 • Es valorarà experiència en programació en python o altres llenguatges.
 • Es valorarà experiència en el camp dels raigs gamma d’altes energies.
 • Es valorarà coneixements d’anglès.

Els criteris de valoració i la seva ponderació seran els següents:

 • Expedient acadèmic: 40 punts
 • Estades en centres d’investigació: 30 punts
 • Adequació del perfil: 20 punts
 • Motivació del candidat: 10 punts

Característiques del contracte:

 • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana), de dilluns a divendres.
 • Categoria professional: Tècnic(a) de recerca.
 • Contracte formatiu per a l’obtenció de la pràctica professional amb una durada de sis mesos.
 • Retribució: d’acord amb la qualificació dels candidats.
 • Data d’inici: Gener de 2023.

Procés de selecció:

Les persones que estiguin interessades a participar hauran de fer arribar per correu electrònic a Oscar Blanch (jobs@ifae.es ), indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE2023/27_GAMMAS) amb un currículum i una carta de motivació, així com aquella documentació que considerin oportuna.

L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) .

Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes i farà una preselecció d’un màxim de cinc candidats basada en la documentació rebuda. Els membres del comitè de selecció es posaran en contacte amb els candidats preseleccionats per informar-los-en i concertar amb ells una entrevista. Per qualsevol dubte que pugui sorgir poden adreçar-se a Oscar Blanch (blanch@ifae.es ).

D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona).

IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.

Termini de presentació: Des de la publicació d’aquesta oferta fins el 15/12/2023.