This position is filled

Open Position Anunci d’una plaça de Tècnic(a) en el grup de Física Mèdica de l’IFAE

Opening Date:
Closing Date:
Ref:IFAE2024/06_TECNIC_MFG

Sobre l’IFAE:

L’Institut de Física d’Altes Energies (IFAE) és un consorci públic format per la Generalitat de Catalunya i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), adherit a la UAB en qualitat d’Institut universitari i adscrit al Departament de Recerca i Universitats de la Generalitat. L’objectiu principal de l’IFAE és el desenvolupament de la física d’altes energies tant en els seus aspecte teòrics com experimentals i tecnològics.

Sobre el grup de Física Mèdica:

El grup de Física Mèdica de l’IFAE realitza la seva activitat en el desenvolupament de tecnologies de detectors per a radiació ionitzant. Els avanços en detectors de radiació han permès que les modalitats de raigs X, com la radiografia o la tomografia computaritzada (TC), i les modalitats de medicina nuclear, com la tomografia per emissió de positrons amb temps de vol (TOF-PET) o la tomografia computeritzada per emissió de fotó únic (SPECT), millorin dràsticament la seva capacitat de diagnòstic. Durant els últims 30 anys, el grup de Física Mèdica de l’IFAE ha treballat en l’aplicació de noves tecnologies de detectors de píxels a les modalitats de raigs X, PET i SPECT. L’IFAE té accés directe a la tecnologia de punta desenvolupada en col·laboracions internacionals de recerca en física fonamental com ATLAS, CTA o K2K, recursos propis totalment disponibles per a la integració de detectors de píxels d’alta densitat i un equip d’enginyers que proporciona un entorn únic per dur a terme projectes ambiciosos en aquest camp.

Funcions a desenvolupar per la persona contractada:

El candidat seleccionat portarà a terme treballs de suport electrònic, tant convencional com específic de microelectrònica a sala blanca pel projecte CHERENKOV LIGHT MODULE FOR TIME-OF-FLIGHT POSITRON EMISSION TOMOGRAPHY (CHLOE).

Requisits i criteris de selecció:

Requisits Bàsics:

 • Grau Formatiu Superior en Electrònica. Experiència en electrònica convencional:
 • Disseny i fabricació de plaques electròniques amb Cadence
 • Experiència en soldadura SMD (0805,0603,0402), through-hole y BGA.
 • Anàlisis e inspecció de senyals amb instrumentació d’electrònica (oscil·loscopi, generador de pulsos, tester, etc).
 • Inspecció i reparació de plaques electròniques. Experiència en treballs en microelectrònica en Sala Blanca:
 • Procés de soldadura Wire Bonding
 • Inspecció de soldadures de productes electrònics en màquina de raigs X
 • Inspecció i proves de qualitat en dispositius micró electrònics
 • Experiència en manipulació i acoblament de productes micró electrònics.

Requisits no obligatoris:

Es valorarà nivell d’anglès mig-alt.

Els criteris de valoració i la seva ponderació seran els següents:

 • Adequació al perfil: 40 punts
 • Estudis: 10 punts
 • Experiència en centres de recerca: 20 punts
 • Motivació del candidat i prospecció futura: 10 punts

Característiques del contracte:

 • Dedicació a temps complet (40 hores/setmana), de dilluns a divendres.
 • Categoria professional: Tècnic(a).
 • Contracte indefinit d’activitats científico-tècniques (art. 23 bis, Llei 14/2011.d’1 de juny, de la Ciència, la Tecnologia i la Innovació).
 • Retribució: d’acord amb la qualificació dels candidats.
 • Data d’inici: Març de 2024.

Procés de selecció:

Les persones que estiguin interessades a participar hauran de fer arribar per correu electrònic a (jobs@ifae.es ), indicant a l’assumpte la referència de la plaça (IFAE2024/06_TECNIC_MFG) amb un currículum i una carta de motivació, així com aquella documentació que considerin oportuna.

L’enviament del correu electrònic implica la lectura i l’acceptació de l’avís legal que figura al web de l’IFAE (https://www.ifae.es/about/legal-warning) .

Un comitè de selecció avaluarà les propostes rebudes i farà una preselecció d’un màxim de cinc candidats basada en la documentació rebuda. Per qualsevol dubte que pugui sorgir poden adreçar-se a Cristobal Padilla (padilla@ifae.es ).

D’acord amb la normativa que regula el règim jurídic del sector públic, tindran prioritat els candidats que, complint els requisits indispensables, tinguin una relació laboral vigent amb alguna de les administracions del consorci (Generalitat de Catalunya i Universitat Autònoma de Barcelona).

IFAE és una institució compromesa amb la igualtat d’oportunitats, la diversitat en el lloc de treball i la integració social de persones amb alguna discapacitat. Encoratgem a presentar les seves candidatures especialment a les persones que formin part de grups habitualment infrarepresentats en el mercat laboral en general, i en les ciències i enginyeries en particular, com ara les dones, minories, o persones amb alguna discapacitat.

Termini de presentació: Des de la publicació d’aquesta oferta fins el 07/03/2024.

Clàusula de finançament: Aquest contracte està finançat per ERCEA-EC, mitjançant el programa ERC Consolidator (GA 101041972 - CHLOE-PET).